วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสุโขทัย กำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ และจัดทำบัตรทองรักษาพย
 

23/12/2563 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสุโขทัย กำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ และจัดทำบัตรทองรักษาพย
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสุโขทัย กำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ และจัดทำบัตรทองรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุโขทัย ตลอดจนการย้ายสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่ต้องการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัย ณ หน้าห้องกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-154953130939037_3852135624849131_9039806648379682588_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155003130975827_3852135521515808_4019834222434153453_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155003131466929_3852135441515816_5291380893503551373_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155004131566172_3852135324849161_8668453055897829725_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155004131589579_3852135411515819_5842092829173629970_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155004131625565_3852135028182524_3672811233911543120_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155004131633470_3852135481515812_7512227837489927723_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155004131668483_3852134921515868_7203881608472841865_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155005131672603_3852135241515836_5122590281807129653_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155005131762580_3852135204849173_7589908648680742508_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155005131762584_3852135601515800_6615024646783672151_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155005131892588_3852135048182522_9141405639111169789_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155006131893689_3852135108182516_3438401650690864924_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155006131944669_3852135674849126_1136855553052823811_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155006131960833_3852135128182514_3655102554387645589_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155006131981817_3852134894849204_1501542112320256464_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2020-155006132259894_3852135348182492_5939704936742444042_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%