มอบเกียรติบัตรให้ คณะครูและนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออน
 

22/12/2563 : มอบเกียรติบัตรให้ คณะครูและนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออน
22 ธ.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรให้ คณะครูและนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ Tang Chinese Education & Technology Ltd. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย.

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104753131272236_5532161350143030_8793288902216379827_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104824131332210_5532159386809893_5108062469108192422_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104824131427207_5532158800143285_3699480033964025270_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104825131440615_5532161006809731_3308964175130571618_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104825131511060_5532155986810233_1881688191983909171_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104826131540754_5532156573476841_9141271099158303678_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104826131632536_5532160763476422_2927857874116722125_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104827131781448_5532162106809621_3535411665317770654_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104828131922895_5532156273476871_1257437045418925109_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104828131923919_5532157380143427_2893283145491904773_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104829131931159_5532160133476485_6167018885762104728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104829131942390_5532155496810282_2730126047886002290_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104830131977114_5532158160143349_8894295339801454747_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104830132007128_5532155126810319_6284047560701420607_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104831132025906_5532161706809661_519304843739700925_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-12-2020-104831132204958_5532160433476455_2596237613822675653_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%