ประชุมคณะครูและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 9/256 3
 

21/12/2563 : ประชุมคณะครูและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 9/256 3
21 ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย จัดการประชุมคณะครูและเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 2

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174423131075537_5529129193779579_3469280160131581228_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174451131106960_5529108547114977_1633221231391236786_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174451131334194_5529130753779423_4157601257661425897_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174452131435934_5529122163780282_3558667106590060408_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174452131453329_5529126313779867_889277726669665181_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174453131629796_5529119843780514_806855148782397716_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174453131630352_5529115957114236_7997334506104570530_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174454131639546_5529117350447430_4833453270338519007_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174454131647945_5529110330448132_7163750641503011041_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174455131669014_5529116780447487_177294135649405179_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174455131673815_5529110970448068_3846177354899058433_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174456131681334_5529128187113013_2436388703647676090_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174456131771067_5529118550447310_494486376288522075_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174457131771079_5529112883781210_9216961881359987254_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174457131777815_5529126657113166_5068790166937404568_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174458131822889_5529129583779540_4024005174198110714_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174458131824597_5529124357113396_518399501604229904_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174459131893689_5529116410447524_5497854560837860997_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174459131894366_5529106773781821_3427997719305001745_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174459131894561_5529107300448435_5662147997718863798_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174500131894805_5529122573780241_8785181448675240822_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174500131894851_5529130040446161_5731941474378944644_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174501131895080_5529118933780605_5002983074026975567_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174501131895081_5529122853780213_3729716704509862338_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174502131900275_5529117650447400_7650552100472190479_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174502131901479_5529111563781342_6753906375993423229_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174503131902756_5529107947115037_545806152087611058_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174503131903143_5529127837113048_4761046605647142956_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174504131904880_5529128820446283_4528512235688069840_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174504131910810_5529113600447805_6509495554048870227_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174505131924100_5529119490447216_4573356115926207592_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174505131924184_5529121757113656_7380761487602561923_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174506131926330_5529121100447055_8736830080486425368_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174506131928116_5529106383781860_7862061847115534564_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174507131928755_5529114280447737_6649419394420824452_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174507131930599_5529109723781526_8358845262215749271_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174508131941166_5529118150447350_8216101438035848211_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174508131941166_5529123860446779_230218967063377821_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174509131943095_5529112223781276_7091437024783373845_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174509131988232_5529115513780947_1633272966395323336_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174510132005686_5529123340446831_8491073692269627894_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174510132008616_5529119177113914_3731821690496048674_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174511132133090_5529107657115066_5923467154434797139_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-174511132323830_5529125997113232_3125207302260785879_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%