ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นตัวแทนท่านอัครราชทูตมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะทำงาน การออกแบบและตั
 

18/12/2563 : ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นตัวแทนท่านอัครราชทูตมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะทำงาน การออกแบบและตั
18 ธ.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นตัวแทนท่านอัครราชทูตมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะทำงานที่สามารถปฏิบัติงานได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ในการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่านฮูดะ อาลี ชารีฟ ในการเดินแบบของการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082832131257443_5514556955236803_9098483618684128560_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082833131259977_5514556375236861_712762972430095716_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082833131267759_5514557155236783_1889947974342800078_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082834131307921_5514557435236755_5787470949306565770_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082834131356944_5514556711903494_5359636824354212618_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082835131459158_5514556505236848_8915169020145418690_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082835131478406_5514556295236869_5850276022750851631_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082836131602587_5514556861903479_5256008453945886022_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082836131612313_5514556101903555_1266661298886466985_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082837131661246_5514557308570101_3766414106630416674_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 21-12-2020-082837131934418_5514556745236824_3100985196117847836_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%