ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2563 และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไ
 

17/12/2563 : ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2563 และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไ
16 ธ.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ขอแสดงความยินดีกับ รางวัล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปี 2563 และเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไปแข่งต่อในระดับต่อไป อันได้แก่ 1.ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่5 ด้านหัตถศิลป์ ในชื่อผลงาน"เครื่องประดับสังคโลกลวดลายท้องถิ่นสุโขทัย" สาขาวิชาการตลาด 2.รองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่5 ด้านหัตถศิลป์ ในชื่อผลงาน"โคมศิลป์ถิ่นสึโขทัย"สาขาวิชาวิจิตรศิลป 3. รองชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในชื่อผลงาน "เจลเพี้ยงหาย(เจลสมุนไพรเมือกเม็ดแมงลัก)" สขาวิชาการตลาด

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122859130758540_5508131739212658_6026825053410674047_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122859130820829_5508072275885271_64167751082970942_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122900130833406_5508072822551883_8531757421607736397_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122901130863214_5508092212549944_8060380825071464368_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122902130866337_5508094342549731_1500568788791957453_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122903131026384_5508105462548619_5365746852848142405_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122903131100906_5508071869218645_776067940195687829_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122904131111994_5508102152548950_9181778472224398187_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122905131180211_5508088049217027_6111998662935909862_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122905131228294_5508118709213961_1033986643157172776_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122906131259589_5508097319216100_8434016498137414559_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122907131334466_5508077892551376_429143411270507174_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122907131345359_5508142295878269_3777555336986684726_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122908131358580_5508085899217242_3774734362476911735_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122908131369913_5508144149211417_2647727894772838858_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122909131379683_5508140459211786_8362230646269943948_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122910131380812_5508090119216820_8832960300206667798_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122910131388564_5508082495884249_4785456780807523549_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122911131443992_5508075272551638_638799673792358932_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122911131453286_5508099215882577_5284637017289707208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122912131539656_5508084025884096_3083751165455583140_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122912131616207_5508079515884547_1396375793364211262_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2020-122913131824611_5508081069217725_7130344338326207259_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%