จัดการประกวด พนมหมาก -พนมดอกไม้ โคมชัก-โคมแขวน กระทงเล็กและกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน
 

26/10/2563 : จัดการประกวด พนมหมาก -พนมดอกไม้ โคมชัก-โคมแขวน กระทงเล็กและกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน
25 ต.ค 63 เวลา 17.30 น.นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในการติดโบว์รางวัล ในการจัดการประกวด พนมหมาก -พนมดอกไม้ โคมชัก-โคมแขวน กระทงเล็กและกระทงใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง ดำเนินการ จัดการประกวดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-VhtUaiWMon102307.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102322122118028_5264589180233583_4786903142278029016_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102323122147090_5264593173566517_4749306370371314874_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102325122151189_5264775986881569_3881965179562362867_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102327122157761_5264780780214423_4882720444048682561_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102329122167423_5264781343547700_191087025444437716_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102331122173559_5264575410234960_7157318750187695824_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102333122203963_5264569323568902_6444410303987390667_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102335122209121_5264595863566248_1319516592722522043_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102337122214378_5264596550232846_9098963217645789655_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102339122227297_5264774453548389_667175463999646143_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102341122230477_5264575956901572_560911394258013595_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102343122246293_5264776450214856_4323766879835613570_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102345122294236_5264574263568408_4728769690086115100_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102347122332744_5264774933548341_6604939638394939921_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102349122355214_5264597306899437_4705954023634560853_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102351122379188_5264778773547957_3047779663133919212_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102353122388976_5264773260215175_670254603510812170_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102355122396344_5264780376881130_6488365599034390162_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102356122396919_5264573646901803_8646865191241483312_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102356122431651_5264783183547516_1582825506592259538_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102357122438806_5264578596901308_4989251459453522470_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102357122442009_5264779396881228_2694987603932021468_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102358122443357_5264775496881618_557587662230677901_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102359122444224_5264586783567156_8917487506479592589_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102359122445524_5264576386901529_6697019105304610993_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102400122450995_5264603750232126_4450025803127541549_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102400122455971_5264603186898849_7737368259804256936_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102401122474690_5264570476902120_5832006550889889718_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102402122481822_5264568260235675_8125320482578780599_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102402122483626_5264571886901979_6159722011627976720_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102404122487245_5264573003568534_2459913916189182721_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102406122496837_5264601353565699_7645964393146629443_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102408122498294_5264575000235001_7134477636480154043_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102410122524868_5264785590213942_3678615993975773673_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102412122535232_5264594976899670_5776256146784173170_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102414122536809_5264598006899367_1040945167343009520_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102416122543238_5264779826881185_8049090702501089126_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102418122556750_5264782310214270_8861686007206340109_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102420122581625_5264778333548001_6022892589191443246_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102422122612975_5264580143567820_9002764158830770657_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102424122657917_5264581593567675_8881580058162004339_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102426122666784_5264568753568959_3016875214414598965_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102428122675421_5264776883548146_5075319201930221400_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102430122684030_5264591203566714_4658709447207531411_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102430122702090_5264777380214763_8477694686226918100_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102431122707880_5264786360213865_2760654233583888177_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102433122720555_5264602506898917_3603366943930441571_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102435122727211_5264784003547434_1385916962163852915_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102437122763288_5264581060234395_809030372179014795_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102439122792074_5264773876881780_7986338784017141031_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102441122794058_5264577530234748_404127344292579380_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102443122808998_5264600983565736_6996721167011120186_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102445122841576_5264585210233980_8068544128509201881_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102447122855872_5264777780214723_6599689210495733898_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-102449122906275_5264772623548572_8804413210109483760_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%