กิจกรรมทำบุญใส่บาตรรับรุ่งอรุณ ณ วัดสระพังทองตำบลเมืองเก่า
 

26/10/2563 : กิจกรรมทำบุญใส่บาตรรับรุ่งอรุณ ณ วัดสระพังทองตำบลเมืองเก่า
วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลา 06.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร นำ ท่านทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรรับรุ่งอรุณ ณ วัดสระพังทองตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเนื่องในงานวันลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ ประจำปี 2563

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-6JAkA00Mon101137.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101148122008277_5252912361401265_1809010164170617391_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101151122012574_5252909468068221_1723551585647178184_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101153122034860_5252899201402581_4556200573508622092_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101155122039438_5252896878069480_8817124824106017672_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101157122073849_5252905028068665_3862779386660134767_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101159122095128_5252901068069061_1127511664997643598_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101201122100437_5252910858068082_6878714081059951120_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101202122116448_5252903911402110_789115079092503784_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101203122120139_5252893121403189_6103383424353634414_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101205122139018_5252907548068413_8949269816283756539_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101207122159237_5252911274734707_3397301022146304326_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101209122171715_5252912041401297_7685912814843479847_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101211122187366_5252906854735149_1379826515289635339_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101213122220342_5252898154736019_8229138771115102715_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101215122267160_5252908508068317_1039850825290137958_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101217122409072_5252894644736370_6497319499930784943_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101219122414742_5252893454736489_2924176564308894040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101221122442277_5252894024736432_3680523331898790468_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-101223122447263_5252895831402918_7644006370020648657_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%