จัดทำพวงมาลัยข้อมือ และกระทงเล็ก ให้กับท่านทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์
 

26/10/2563 : จัดทำพวงมาลัยข้อมือ และกระทงเล็ก ให้กับท่านทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์
วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 16.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อม ดร. ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการและคณะครู สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมนักเรียน นักศึกษา จัดทำพวงมาลัยข้อมือ และกระทงเล็ก ให้กับท่านทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และเยี่ยมชมประเพณีลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-6DyMIxxMon100734.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100748121991211_5251120174913817_2295665557375850885_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100751121998537_5251120658247102_8893777148564059532_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100753122006022_5251117778247390_2136146872137081109_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100755122006078_5251119274913907_7570943451731259143_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100757122007929_5251127908246377_4532775416224215686_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100759122042424_5251124214913413_6472553899969705870_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100801122056095_5251123124913522_120241672831219662_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100803122066666_5251127231579778_6109681721568899914_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100805122076858_5251126811579820_8339722859131692185_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100807122128223_5251119021580599_6451012824958293303_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100809122140456_5251118691580632_7022360318899544357_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100811122141770_5251121754913659_717850203021691867_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100813122145485_5251118084914026_1588616653059497277_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100815122156638_5251122258246942_8163032501936601624_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100817122160623_5251116878247480_9011651649083929027_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100819122184894_5251121414913693_1570058639666079666_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100821122260518_5251116581580843_3983265799844027924_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100823122261791_5251130074912827_1190468797049737984_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100825122329209_5251124768246691_4246319547370044523_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100827122338388_5251117354914099_1666018488422272152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100829122370911_5251123628246805_4067278790120982066_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100831122433474_5251129568246211_921835773657974185_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-10-2020-100833122442309_5251125538246614_7961902329110620265_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%