จัดเตรียมสถานที่จัดการประกวด กระทงเล็กกระทงใหญ่ พนมหมากพนมดอกไม้ โคมชักโคมแขวน ในงานประเพณีลอยกระทง
 

22/10/2563 : จัดเตรียมสถานที่จัดการประกวด กระทงเล็กกระทงใหญ่ พนมหมากพนมดอกไม้ โคมชักโคมแขวน ในงานประเพณีลอยกระทง
21 ต.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่นักการฯ ดำเนินการเข้าจัดเตรียมสถานที่จัดการประกวด กระทงเล็กกระทงใหญ่ พนมหมากพนมดอกไม้ โคมชักโคมแขวน ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-NpB2J2hThu80606.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-5QkVOhBThu80606.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-tOgNDvOThu80606.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-MimpbpQThu80606.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-mnaPLDbThu80607.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-lIaqi7yThu80607.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-I7pLXwcThu80607.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%