โครงการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับสถานประกอบการและการทำสัญญา​การฝึกอาชีพของนักศึกษาR
 

22/10/2563 : โครงการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับสถานประกอบการและการทำสัญญา​การฝึกอาชีพของนักศึกษาR
20ต.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย สาขาวิชาการโรงแรม​ จัดทำโครงการพัฒนา​หลักสูตร​ร่วมกับสถานประกอบการและการทำสัญญา​การฝึกอาชีพของนักศึกษา​ สาขาวิชาการโรงแรม​ (ทวิภาคี) โดยได้รับ​เกียรติ​จาก​ คุณสมพูน​ ถนอมมงคล​ ผู้ประสานงานฝ่ายทรัพยากร​บุคคล​ โรงแรมแมนดาริน​ โอเรียนเต็ล​ กรุงเทพฯร่วมพัฒนา​หลักสูตร​การเรียนการสอนสาขา​วิชาการ​โรงแรม​ พร้อมทั้งให้ความรู้​ แนะนำการปฏิบัติตนในการทำงาน รวม​ทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ​ วิทยาลัยฯและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ขอ​ขอบคุณ​ ท่านรองฯปรีชา​ ตั้งสุขขีย์​ศิริ​ รองผู้อำนว​ยการ​ฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​ นักศึกษา​ กล่าวต้อนรับและพบปะพูดคุยให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา ขอ​ขอบคุณ​ ท่านรองฯวร​พันธ์​ เพิ่มพูล​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ​ ประธานในพิธี และงานทวิภาคี​ ที่ร่วมดำเนินโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-AcGwbV9Thu80311.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080324121672280_5241676519191516_2419658986310938546_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080324121695665_5241670375858797_8771506660712012621_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080325121705803_5241674539191714_9200001468955951559_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080325121736684_5241677389191429_1495146322078554683_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080326121773537_5241674229191745_9016909439849031456_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080326121773968_5241676695858165_3243669952906467496_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080326121780610_5241673385858496_2818999786426559009_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080327121781935_5241676265858208_6245010570082734578_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080327121962366_5241676079191560_2777927975900231801_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080327121993072_5241670855858749_2862588862308772279_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080328122011802_5241671319192036_5472394618844937842_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080328122016148_5241677075858127_7591911444884875255_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080329122030811_5241675745858260_6601258538319413040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080329122040500_5241673032525198_7066157126816207580_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080330122066034_5241674789191689_450157982853392041_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080330122076856_5241672009191967_8548943951236928418_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080330122092656_5241675349191633_6087387258161136888_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080331122121610_5241675042524997_105398555792716463_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080331122153978_5241674045858430_2673830102076562420_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080332122183987_5241675922524909_8927195254656739453_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080332122199842_5241671649192003_5934897710030179592_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080332122220342_5241673829191785_8861665932583370584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-10-2020-080333122288014_5241672455858589_2693021259967105975_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%