การทดลองการใช้หลักสูตรพัฒนาครู ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนคนพันธุ์ R
 

1/10/2563 : การทดลองการใช้หลักสูตรพัฒนาครู ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนคนพันธุ์ R
28 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วย ครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูภูมินทร์ หอมเนียม เข้าร่วมการทดลองการใช้หลักสูตรพัฒนาครู ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเยาวชนคนพันธุ์ R ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง โดยในการนี้ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนา และความร่วมมือ (กรอ.อศ) วิชาชีพระยะสั้น และการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี พร้อมคณะ เข้าร่วมนิเทศติดตามการทดลองใช้ในครั้งนี้ด้วย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 01-10-2020-HR1MHLEThu31148.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 01-10-2020-E6Z1UOiThu31148.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 01-10-2020-UXtIzv8Thu31148.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 01-10-2020-Va3sP3pThu31148.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 01-10-2020-vQQxUaeThu31148.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%