โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยสำหรับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (หลักสูตรที่ได้รับการ
 

28/09/2563 : โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยสำหรับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (หลักสูตรที่ได้รับการ
28 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยสำหรับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (หลักสูตรที่ได้รับการรองรับสถาบันคุรุพัฒนาจำนวน 21 ชั่วโมงระดับกลาง) ในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-fQrdLeeMon23422.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143433120101915_5125724837453352_7246846441198773050_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143433120103422_5125706787455157_6604254625251317736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143436120112228_5125706197455216_7288431901069045195_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143438120115602_5125707367455099_3673581500358713210_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143440120119504_5125705350788634_7933908105970401613_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143442120119504_5125708644121638_4820779739805658817_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143443120127031_5125703224122180_634610203796179027_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143444120135045_5125722404120262_738401438271263918_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143445120136261_5125699267455909_903539283395145894_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143445120137452_5125701090789060_3069928093479284237_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143446120143439_5125710844121418_1048183839991759580_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143447120154902_5125708064121696_3721089593106076951_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143447120159619_5125704540788715_5245446426458950599_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143448120178480_5125702507455585_5067091395608175645_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143448120178709_5125723900786779_7573037778982098697_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143449120187100_5125703840788785_5363637581034744337_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143450120187100_5125725597453276_3942034436195638314_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143450120191085_5125726500786519_7744848087669190273_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143451120196013_5125701814122321_6328748757096800785_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143451120197674_5125727370786432_4610085873733241181_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143452120202793_5125724290786740_4777649945399439692_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143452120235004_5125723107453525_7017499138546822075_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143453120252893_5125709310788238_2044090580800018204_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143453120296814_5125700180789151_1912345824142022799_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143454120356176_5125698614122641_744303426442657727_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143455120456034_5125697504122752_4405413447786877344_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%