กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันที่ 28 กันยายน 2563
 

28/09/2563 : กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันที่ 28 กันยายน 2563
28 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยที่มาของวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)ให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นวันของการประกาศใช้ “ธงไตรรงค์” เป็นธงชาติไทย ให้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติเอกราชของไทย โดย “ธงไตรรงค์” เป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 และได้มีการประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2460 ต่อมาในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) นับแต่นั้นมา

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-m2d1tTeMon23058.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-FFhD3DaMon23058.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-xhsYCvZMon23058.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143113120047759_5125234530835716_6972578020606819677_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143114120092438_5125239464168556_6817813871138318789_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143114120111936_5125231364169366_3936269877005321490_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143115120122830_5125235174168985_892181074922186042_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143115120134859_5125236440835525_8985349823931217738_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143118120135502_5125237814168721_1380535584774177375_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143120120143904_5125238870835282_8604023931192657259_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143122120161585_5125239974168505_6968069139372368228_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143123120185731_5125238300835339_6710635847641572348_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143125120188399_5125233360835833_4209247962078342639_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143128120199709_5125233887502447_2890966044801152133_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143130120218156_5125232770835892_960981907072336031_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143130120279387_5125237070835462_5123515679999562485_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-143131120508676_5125235674168935_1666901021558304133_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%