โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center
 

28/09/2563 : โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย และงานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางโดยมีการเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆดังนี้ หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก หลักสูตรการทําอาหารไทย หลักสูตรการประกอบคอมพิวเตอร์ และให้บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ในระหว่าง วันที่26-27 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-zAzjOBoMon22210.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142219119987470_5116430398382796_5364058802244559968_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142219119992574_5116431475049355_341551101998770199_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142220120004979_5116467528379083_1674716388858614576_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142222120006771_5116447675047735_4346365152244705476_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142224120034411_5116443548381481_3339597316914750186_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142225120038417_5116458271713342_2025068266418436135_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142227120042784_5116437245048778_326016218789393526_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142229120048921_5116469211712248_2137865673592246585_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142232120064326_5116444718381364_6883583314599324895_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142233120072063_5116460865046416_4422019618742367514_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142236120075343_5116449595047543_3399794116517095996_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142237120086869_5116451225047380_396642091259042401_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142240120086948_5116444121714757_1509005499832327611_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142242120089104_5116437925048710_5337147524728898701_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142243120095470_5116461891712980_4843484192583682924_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142246120100247_5116476741711495_5272055584356469109_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142247120100579_5116449025047600_6953698312340381055_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142250120108205_5116440068381829_2098559015236328311_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142252120110589_5116442085048294_3547636284463742034_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142253120111022_5116462505046252_62555814927378777_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142256120111988_5116439401715229_5871013597921715833_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142257120119501_5116455751713594_90848288907785109_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142259120127376_5116461378379698_6153871579512126001_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142302120129072_5116452431713926_8175233090183539478_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142304120130323_5116471238378712_5594171299878946052_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142305120132019_5116442781714891_7732958059770118652_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142308120141413_5116478288378007_7936194596075336206_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142310120145070_5116453025047200_6463246959522871518_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142311120147340_5116448181714351_7378332590042762087_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142314120178709_5116457218380114_3820217072530266179_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142315120181251_5116435605048942_4180053386652332223_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142317120183522_5116432121715957_3398101019436534438_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142319120190853_5116430955049407_7921972987909749524_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142321120191529_5116445455047957_7623918773455220734_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142324120198195_5116464168379419_4563560200472773231_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142326120200548_5116446208381215_1015125995812111759_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142327120201035_5116436328382203_1183273942577177928_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142329120201035_5116438695048633_4907236665550390173_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142331120201459_5116475258378310_5044214529776666307_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142333120203305_5116433438382492_3866226184916199469_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142336120220184_5116465611712608_6605682039314086339_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142338120261924_5116440611715108_4176291615289064770_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142341120299932_5116459768379859_5503582515127915142_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142342120346820_5116446941714475_7407967266440783509_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142509120030323_5120215134670989_4031382258407294927_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142510120047759_5120216264670876_4584191720300070161_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142510120081189_5120221621337007_3536177677256129791_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142511120081189_5120229594669543_619249058075947533_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142511120083587_5120234508002385_461958437692020919_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142512120084034_5120220024670500_1027653757051051598_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142512120085934_5120224728003363_3329344050938025169_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142513120086007_5120226364669866_2246258599586951732_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142514120088168_5120224158003420_471053760950844886_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142514120088961_5120235511335618_1449364454633213055_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142515120092438_5120222351336934_7916850283399638180_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142515120097617_5120213598004476_742389481194480386_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142516120100794_5120220781337091_6435603543129427999_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142517120100794_5120228918002944_7851089637700942009_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142517120101915_5120231794669323_4285564146978688623_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142518120102190_5120228324669670_5994878959050839534_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142518120110779_5120237604668742_6787438464401672729_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142519120111988_5120223124670190_2731973426325617222_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142519120118039_5120216831337486_5276008821638224612_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142520120130323_5120217644670738_3022431881576644559_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142521120131308_5120233958002440_1537492685858445137_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142521120132666_5120221271337042_6765801781059463647_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142522120135795_5120236788002157_1373669982920206730_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142522120136372_5120236231335546_8581074179682597467_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142523120136540_5120223654670137_410957387450899112_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142523120161588_5120226928003143_4278936036015933465_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142524120161990_5120232811335888_5163235364033363024_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142525120181251_5120218694670633_475947271356009550_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142525120182453_5120230324669470_7445595971721120063_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142526120182710_5120218021337367_9202234054499637959_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142526120185059_5120218388003997_5945164215321519159_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142527120185230_5120225481336621_5563999411409482534_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142527120190099_5120219704670532_7433986134081654954_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142528120201077_5120214448004391_1962282917108323606_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142528120201174_5120220418003794_3197999105762356162_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142529120219269_5120219274670575_4392495122566333117_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142530120230274_5120232318002604_2684095535852550802_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142530120235009_5120215734670929_1939562452324955873_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142531120243992_5120222748003561_1975937625951813807_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142531120301016_5120230788002757_5488901213967126894_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142532120305616_5120217238004112_9186996507903226318_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-142532120314771_5120227708003065_7831320587217852061_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%