โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่องการสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบว
 

28/09/2563 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่องการสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่องการสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ผล ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนการวิเคราะห์ข้อสอบให้กับคุณครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจำนวน 58 ท่าน และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล และ ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-AFmbG0WMon21021.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141031119975852_5116318055060697_283353454216504043_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141032119978388_5116321685060334_1164552584287413468_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141032119978396_5116338515058651_9107571022239092315_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141035119979778_5116340191725150_1831014798171819927_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141036119984761_5116326995059803_5341491557346773236_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141038119989438_5116330281726141_3764571044817341765_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141040120006771_5116326598393176_8561981763242995478_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141042120009880_5116332961725873_3082573442920645382_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141044120009880_5116332961725873_3082573442920645382_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141046120017980_5116337101725459_8231876437464800097_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141048120026472_5116327411726428_6188308581933393584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141050120028959_5116331215059381_5779929776609494274_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141052120034172_5116319311727238_7693942852583513742_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141054120038282_5116337605058742_415339369350430113_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141056120041438_5116339865058516_3329810471887533576_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141058120042738_5116325118393324_3555382567109498845_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141100120047635_5116320635060439_8138693769183631405_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141102120047635_5116324698393366_4356274756069485083_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141104120048358_5116341785058324_8358481460031672606_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141106120048972_5116336705058832_7513714399032632590_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141108120062316_5116317201727449_7735031974132363015_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141110120062725_5116329258392910_1855549010743440833_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141112120075632_5116340635058439_5337128657686043366_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141114120081180_5116324245060078_3282022900363453338_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141116120082606_5116318861727283_553845156043144794_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141119120087025_5116317738394062_7346671787702482481_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141121120095469_5116331651726004_4955384957170828358_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141122120096033_5116318498393986_3017218592525252684_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141124120096324_5116335865058916_8181690157497388666_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141126120106656_5116320148393821_6325621340356043900_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141128120108002_5116328125059690_5026968528551190379_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141130120110589_5116337985058704_8242281037186946024_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141132120112825_5116332068392629_8661304471995619089_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141134120125852_5116329808392855_5052457611601745207_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141136120128513_5116319711727198_1107345026271895457_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141139120129437_5116333598392476_1910225007131623336_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141140120131308_5116321135060389_6416263599136245305_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141142120131879_5116334975059005_7538642989927494110_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141145120132019_5116339441725225_7503822081954147502_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141146120132790_5116334018392434_4194157862295093365_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141148120132793_5116323828393453_942072428266712302_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141151120134613_5116323495060153_4891529511753928804_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141152120136378_5116341415058361_6751240346764868776_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141155120139446_5116322531726916_4893834620442661308_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141156120143900_5116330731726096_2734519865921061537_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141159120184693_5116327745059728_7898582586744163099_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141201120194860_5116322918393544_6699089052404339161_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141204120195634_5116326105059892_7715330334974646974_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141205120196013_5116332468392589_6193836995819104680_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141208120196013_5116332468392589_6193836995819104680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141211120196377_5116336325058870_7141031185033608352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141214120199503_5116334458392390_3406130845179193118_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141215120199503_5116334458392390_3406130845179193118_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141217120201032_5116322135060289_5502754473305564598_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141220120202773_5116325558393280_3430901835704703520_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141223120203313_5116328541726315_2259294932604786940_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141225120216635_5116338998391936_4227642723681928379_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141227120235044_5116335411725628_653357873684036122_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141420119971357_5116362075056295_3042701346503017604_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141421119978909_5116354961723673_3975857764417972235_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141421119981234_5116375308388305_8662790096667215549_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141422119989190_5116373918388444_7321217440325651679_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141423120012942_5116358768389959_9118879282069371210_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141423120012942_5116359911723178_3766513261521850946_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141426120017980_5116350705057432_1246631502225775852_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141427120040029_5116372605055242_6625734425432042174_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141429120047336_5116345781724591_6433819373529337813_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141430120064326_5116356335056869_3418916881573429753_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141430120081180_5116361375056365_4905637864212360919_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141431120081180_5116365928389243_1800470743690027099_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141432120086007_5116354208390415_5481329672517421327_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141432120088498_5116352798390556_2370750935067797096_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141433120090795_5116349211724248_5586755179698845510_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141433120113825_5116347391724430_4553523064129082484_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141434120114535_5116358055056697_7750950717841043578_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141434120134859_5116357228390113_367103191579532670_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141435120135502_5116366848389151_7329714768416049753_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141436120135996_5116374615055041_5487854582900048521_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141436120143669_5116348545057648_7070515546663690985_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141437120159587_5116353421723827_5547301948032932312_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141437120178480_5116351415057361_2228865799115739268_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141438120191526_5116355618390274_7609649070451545606_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141438120201035_5116370338388802_5328531655518694240_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141439120202324_5116348025057700_4039500631459717499_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141439120223610_5116349908390845_1960705715107131375_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141440120244242_5116346705057832_7333244334143888686_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141441120269395_5116359361723233_959439629209102118_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141441120317210_5116373261721843_5348581470866448143_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-141442120332517_5116352048390631_4636585641636899194_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%