โครงการ รักการ ออมกับธนาคารโรงเรียน
 

28/09/2563 : โครงการ รักการ ออมกับธนาคารโรงเรียน
25 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับธนาคารออมสินสาขาสุโขทัยจัดโครงการ รักการ ออมกับธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงินและมีวินัยในการใช้จ่ายเงินเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ทักษะการวางแผนด้านการเงินให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างถูกวิธี โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 27 รางวัล และยังได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ แสงศิริ ผู้จัดการสาขาอาวุโสธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรให้กับพวกเราชาวอาชีวศึกษาสุโขทัยในครั้งนี้

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-7OFhUQGMon20343.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140402119920326_5109010412458128_6917993797152450250_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140403119927576_5109004472458722_3455175518636470096_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140404119941058_5109030379122798_500402896581346451_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140405119941485_5109023302456839_5486869996890272902_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140407119948680_5109003572458812_1856150655564914415_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140410119962593_5109004099125426_207558965901373028_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140411119967672_5109015479124288_3597780773098740217_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140411119969935_5109022742456895_1075646837255103653_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140412119970780_5109023909123445_3009594022113177451_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140412119971151_5109005359125300_768445688038162590_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140413119971520_5109003149125521_1546425375867186792_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140413119972616_5109008949124941_1562384474603844409_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140414119973040_5109025372456632_4913349794809550086_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140415119975852_5109027852456384_1793219583205958870_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140415119981778_5109026449123191_7602880239092309567_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140417119984365_5109007029125133_45493733658187624_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140420119984940_5109001582459011_8813528553940239925_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140422119985166_5109017989124037_5133802573040164187_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140423119987621_5109014269124409_4482032864290637674_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140425119999295_5109001072459062_7460056946865378620_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140428120009218_5109033039122532_3474838165445493701_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140429120013541_5109017355790767_7377135925508948862_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140431120014988_5109006192458550_751916142245006649_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140433120021140_5109031925789310_1414977861151774394_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140436120027218_5109024662456703_6747540591501184674_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140437120027506_5109010959124740_6135010462006132978_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140440120030493_5109002089125627_7598357744577919579_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140441120030651_5109005782458591_1719236339584410611_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140443120039272_5109015979124238_8343724525824164377_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140446120042206_5109013715791131_1585331757596266605_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140448120048972_5109021212457048_5985929599016848451_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140448120073310_5109015002457669_3297414118411877480_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140449120090118_5109016689124167_2961243218090925968_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140449120090715_5109009645791538_8571495646258422387_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140450120090795_5109029655789537_3225187522443020707_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140450120097617_5109019322457237_1281328901364445942_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140451120106648_5109004905792012_2555437304251690790_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140451120112825_5109012635791239_3177776949394021756_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140452120118039_5109035012455668_3582985411792952846_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140453120131451_5109032555789247_2420482262547465003_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140453120134041_5109002622458907_2920950235815396051_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140454120138127_5109007639125072_4389944797572085767_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140454120158017_5109029072456262_2726727317283577257_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140455120160890_5109028385789664_3467582232223603716_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140455120162674_5109025885789914_5176545895358516698_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140456120176779_5109006732458496_8263550934307729828_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140457120182957_5109008449124991_161638000185266132_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140457120183522_5109021959123640_6505531766291827608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140458120184515_5109027182456451_5139230407534520392_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140458120191062_5109011932457976_108976230263600540_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140459120196375_5109013082457861_5487534159980903764_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-140459120230275_5109018625790640_2125505208103744891_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%