กิจกรรม การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020 และ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
 

28/09/2563 : กิจกรรม การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020 และ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
23 ก.ย 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2020 และ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-uy6BoltMon14623.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134632119827938_5099453396747163_4922328799090442945_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134632119865972_5099455836746919_9132518945197766165_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134633119878510_5099450306747472_7555068557021355765_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134633119882555_5099445580081278_2097920875200669146_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134634119890470_5099448246747678_1759807157029253977_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134634119946695_5099458320080004_380778018539626126_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134636119967003_5099457813413388_8474999939053384222_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134638119969208_5099464093412760_8057377289025236085_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134640119972359_5099466326745870_7574356505344563697_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134642119973040_5099456916746811_978712624844356386_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134644119974200_5099454473413722_3206910834393606906_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134646119974613_5099465223412647_9150664864075420468_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134649119977283_5099443230081513_1117786449654707831_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134650119979779_5099459050079931_3257793933420540997_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134653119982469_5099457406746762_927376835996132506_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134654119982964_5099460063413163_3592374761851642450_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134657119986271_5099459626746540_3851644635379455504_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134700119989190_5099467500079086_2815527085375989606_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134703119990161_5099444353414734_7260499633101455386_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134705120004979_5099447013414468_795142505909221650_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134707120005495_5099461360079700_3376293804710003566_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134710120006775_5099449180080918_1133511159530037037_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134711120060064_5099442206748282_6223414431928716049_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134715120064479_5099456463413523_6457301616284617252_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134717120080211_5099451063414063_8454328740614312373_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134719120134728_5099462556746247_4714726556779578712_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134721120140539_5099455166746986_3911859295240494519_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134724120143669_5099460696746433_3053618954051084435_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%