โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยจัดบรรยาย โทษ พิษภัยของยาเสพติด และจรา
 

28/09/2563 : โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยจัดบรรยาย โทษ พิษภัยของยาเสพติด และจรา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย งานปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยจัดบรรยาย โทษ พิษภัยของยาเสพติด และจราจร. โดย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ลักษณา​ แจ่มจันทร์​ สารวัตร​ป้องกัน​ปราบปราม​สถานี​ตำรวจภูธร​เมือง​สุโขทัย​ และบรรยายเรื่องยาเสพติดและการบำบัดรักษา โดย ได้รับเกียรติจาก คุณเกษนภา กิ่งก้าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-9URlfogMon14308.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134317119747692_5096463373712832_8946349804643000809_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134318119815418_5096461527046350_3596975534345809319_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134318119820902_5096460553713114_4412078921137011035_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134319119826822_5096462163712953_865910731389587130_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134320119843942_5096462557046247_1925784309384866055_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134322119927576_5096463757046127_7046052545822162784_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134324119939864_5096463617046141_5520154681858223968_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134326119942076_5096463947046108_1541924368608098028_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134328119953757_5096461913712978_8867618403009428758_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134330119957393_5096461773712992_2814036488129209079_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134332119961032_5096461130379723_381178600965890489_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134334119975428_5096462290379607_2756483800557869225_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134336119987618_5096460770379759_6091951933245307589_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%