ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อท่าน
 

17/09/2563 : ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อท่าน
วันที่ 16 กันยายน 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต่อท่านคณะกรรมการตัดสิน ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133851119127455_3580205068708856_2473768578738396359_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133921119127455_3580205582042138_3906887330538678939_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133921119180078_3580861648643198_7837715041992631696_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133921119180089_3580205525375477_1156381024737927539_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133922119180912_3580205075375522_6837183782601618276_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133922119190347_3580860525309977_8862546630329731915_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133922119192747_3580861805309849_6739752560804621272_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133922119202340_3580861551976541_5142604083154671059_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133922119214080_3580861251976571_5940522865185691191_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133924119214881_3580861268643236_8018734513450768843_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133924119217691_3580205285375501_139336265829648332_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133924119224029_3580861375309892_6597627139434600947_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133925119229687_3580861421976554_5853224626999719504_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133926119235582_3580205795375450_5964724256571419533_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133928119239830_3580860985309931_381798451338875126_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133928119245099_3580205755375454_7642139019823235513_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133928119253209_3580861175309912_1151560620196975844_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133930119363125_3580205602042136_7625401116790325197_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133932119423953_3580860851976611_3832434799932076835_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133934119427540_3580860785309951_8514542686083569186_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133936119442750_3580861078643255_3310859188776308551_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133938119450235_3580205478708815_617215049430334499_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133940119452029_3580205345375495_6240776599546827681_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133942119452576_3580860615309968_8913578199162558365_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133944119465279_3580860555309974_1987559133406108137_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133946119471599_3580205915375438_2687427551233517054_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133948119489344_3580861608643202_1747968566119814480_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133950119562231_3580860661976630_1065768703437954060_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133952119568340_3580861115309918_620320664324022677_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133954119574799_3580205858708777_8649441780927187838_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133956119576920_3580860861976610_1724155671364576941_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-133958119577261_3580861828643180_686803007722317228_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134000119583163_3580862075309822_8637404123393360783_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134002119586405_3580861635309866_203752268128507887_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134003119595827_3580861068643256_258912316626967832_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134003119597095_3580860748643288_1906537081837080792_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134003119636893_3580205198708843_4718347148965430569_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134003119654725_3580862081976488_4172618088908117247_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134003119676527_3580861948643168_4897421773400945131_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134004119703277_3580861461976550_4386850503420494549_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134004119706151_3580860918643271_8354142508830998289_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134004119714950_3580861265309903_8086334184718970428_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134004119724947_3580205162042180_3279662359547109109_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134005119744732_3580861801976516_925423802122429719_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 28-09-2020-134006119751647_3580861748643188_5254517001693112666_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%