โครงการขยายอาชีพระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐานยกกำลังสอง
 

14/09/2563 : โครงการขยายอาชีพระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐานยกกำลังสอง
12 ก.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัด"โครงการขยายอาชีพระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐานยกกำลังสอง" ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162816119008896_5037942306231606_7283898003674411449_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162816119037804_5037935992898904_1200172513417163234_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162817119043410_5037937602898743_3279042547543116440_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162817119043410_5037940059565164_8020944265240793033_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162818119056255_5037948622897641_6899388283178194734_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162818119056255_5037952722897231_2119260230339667038_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162819119056301_5037946156231221_353921716507448188_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162819119057464_5037937102898793_6559084063686802146_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162820119059175_5037941656231671_8358681750845946423_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162820119060490_5037951462897357_82119064839745751_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162821119062062_5037949382897565_8578583328435162301_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162821119066288_5037940766231760_8118778141156097364_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162822119078007_5037953082897195_4898046798516928809_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162822119083882_5037946952897808_6930621154812999853_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162823119084045_5037953529563817_3976858220762508675_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162823119095179_5037942916231545_4351623034087184103_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162824119109058_5037940442898459_6300473565460081318_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162824119114122_5037935082898995_1555184801138524517_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162825119122942_5037950109564159_5948934344344672714_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162825119127629_5037951966230640_5117439422565657799_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162826119140129_5037945396231297_2140562900231246475_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162827119166113_5037954006230436_2387464992842636218_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162827119169937_5037950802897423_1256508441915796791_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162827119172612_5037939686231868_1731762018636814392_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162828119182118_5037952309563939_822629217022286147_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162829119200390_5037939159565254_4030610973153227861_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162830119214417_5037947762897727_17429091405468048_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162830119218531_5037950412897462_8817303977213408810_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162831119221121_5037938739565296_6424456023797843072_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162832119230720_5037944722898031_649045971145152758_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162832119231723_5037943739564796_2699167226461277424_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162847119027289_5039207572771746_2194037550977140510_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162847119028299_5039209376104899_4233723081165718206_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162848119028306_5039215626104274_3193915127615884355_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162848119043946_5039216319437538_7348795384641337296_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162849119058541_5039212099437960_999558660665066305_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162849119061396_5039205872771916_4572935849021829827_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162850119066399_5039217009437469_8693495465071736080_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162851119098924_5039213852771118_3845600535072077172_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162851119103261_5039211636104673_6706083835461197817_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162852119103261_5039212789437891_8995016894071964307_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162852119105927_5039210852771418_1315945241817797784_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162853119108332_5039207076105129_2279387656321877678_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162854119118915_5039208056105031_43127340489550721_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162854119125192_5039217622770741_2959442078666245468_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162854119125937_5039221276103709_5141123319941414507_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162855119137632_5039219236103913_3679686414678600576_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162856119140000_5039213392771164_4771713018395830670_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162856119175798_5039214432771060_3725776951418062095_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162857119178995_5039205386105298_7976260495879811933_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162857119181336_5039206492771854_329067733061167824_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-09-2020-162858119188057_5039220279437142_345518096009531996_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%