พิธีไหว้สิ่่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย
 

20/08/2563 : พิธีไหว้สิ่่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย
พิธีไหว้สิ่่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-tZ1UpftThu51118.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171128117591434_4913706041988567_2052449530932797987_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171128117611275_4913706091988562_7448262615260620946_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171129117641058_4913702898655548_998670289498511750_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171129117641278_4913702598655578_8226766924991932632_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171130117641278_4913702838655554_5002959797329790365_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171130117688856_4913702241988947_7601686833041310293_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171131117717145_4913702258655612_6752019220861598171_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171131117768380_4913704425322062_2471959419697753032_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171131117769163_4913704301988741_9188467674471296125_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171132117784967_4913702275322277_1634242885444710777_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171132117802280_4913704231988748_2319450531458301646_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171132117815397_4913705618655276_2471637560551498089_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171133117825507_4913706438655194_2489127720243804291_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171133117825923_4913705118655326_525946726398982593_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171134117831670_4913704171988754_3296832112955929195_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171134117843750_4913706188655219_368052849217801613_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171135117867291_4913705168655321_6961116209711973824_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171135117869061_4913704411988730_855270802681180910_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171136117906355_4913705848655253_859550752391323181_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171136117909083_4913703805322124_6622380770248987979_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171136117914381_4913704921988679_3080622677278641674_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171137117953459_4913705841988587_3326484519866613236_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171138117963838_4913705575321947_7060840633644274362_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171138117968126_4913704835322021_2405331416124473579_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171139118004633_4913706695321835_4471568406339075952_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171139118013696_4913703131988858_4108082829871047606_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171140118050768_4913705521988619_6395260741246388665_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171141118052318_4913703091988862_3109375219171045027_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171141118069316_4913704565322048_4359597977878804125_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171141118074482_4913705908655247_7452652799600935206_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171142118120364_4913705071988664_847854916245985320_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171143118121283_4913706765321828_6354958845217678605_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171143118123042_4913705288655309_7911675629302036579_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171144118167595_4913702615322243_1881871511725597936_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171144118169769_4913705361988635_2200416550715709315_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171145118177393_4913702271988944_7613612056282083465_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171145118212879_4913703961988775_2496447462912994186_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171146118237307_4913702565322248_2455650943769589728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171147118242791_4913703161988855_6037768959124739398_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171147118244157_4913702631988908_4243832790787326914_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171148118256440_4913704021988769_6126663660185339525_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171148118267717_4913704851988686_5144242655632469319_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171149118272511_4913703668655471_4355911961936244103_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171149118283615_4913705768655261_6789114752660075608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171150118286418_4913704888655349_8944082350669728302_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171150118306750_4913703761988795_5240328577183448437_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-171151118342260_4913706128655225_5688244705630610702_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%