การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
 

20/08/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-cBg8YiXThu110605.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110621117544359_4908433435849161_5300098832793068839_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110621117605720_4908423552516816_8037786095056497827_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110622117609625_4908420565850448_3526768144872702317_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110622117643936_4908430595849445_611476461729102952_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110622117716991_4908419995850505_8559300628756748544_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110622117765351_4908432692515902_693508409517431528_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110623117817292_4908421245850380_148896089080191473_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110623117820340_4908424075850097_4101962042033673385_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110623117823330_4908424749183363_1094796027002351371_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110623117831870_4908429279182910_5660157638169744975_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110623117843750_4908422149183623_6131670745821511117_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110624117843750_4908426402516531_3702801400007346319_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110624117860476_4908434429182395_297398565430187103_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110624117891565_4908433879182450_2453372483131130769_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110624117936452_4908423002516871_1113750050137736658_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110625117944740_4908427469183091_2828534289832878194_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110625117945368_4908431672516004_7116770732853777866_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110625117951487_4908428292516342_6563343161338426825_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110625117993790_4908421689183669_2136090187646956863_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110625118000853_4908425535849951_3390011358462683682_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110626118005539_4908418929183945_7512363458424329784_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110626118005539_4908418929183945_7512363458424329784_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110626118067122_4908426889183149_3995220851483109791_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110627118073859_4908432229182615_6168587748971490485_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110627118075663_4908425115849993_1782620155979950397_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110627118167593_4908428762516295_8412143938450491949_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 20-08-2020-110627118244024_4908419415850563_1373271796434549079_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%