โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด
 

18/08/2563 : โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย และงานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 11และ18 สิงหาคม 2563 ณบริเวณหน้าห้องกิจกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-K2beNEcTue44820.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164832117543766_4903636582995513_3005624203125362475_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164833117545753_4903636356328869_9161898005429936173_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164833117620082_4903636379662200_8588226077714767304_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164834117638238_4903636912995480_1796357962504885322_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164834117674417_4903636709662167_7800461691397105868_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164835117716989_4903636542995517_5738709726403350794_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164835117723566_4903635376328967_4183030167114779916_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164836117771763_4903635856328919_5803287318823690612_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164836117782716_4903636756328829_6135827090989726294_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164837117817567_4903636086328896_3429888229606373293_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164837117825923_4903637179662120_8710780207304871263_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164837117834513_4903635642995607_8858328786262461775_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164838117860291_4903637306328774_8379717861366617086_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164838117878268_4903635836328921_5993851822128003405_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164839117878950_4903637149662123_89870873971871348_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164839117913228_4903635652995606_7302030882059175128_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164840117946543_4903636316328873_7184644956565641769_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164840117946543_4903636509662187_4005426571704350445_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164841117950119_4903636039662234_6052920534451027297_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164842118123378_4903635829662255_6080708484643261041_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%