การประชุมทางไกลผ่านระบบ Google meet ของโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
 

18/08/2563 : การประชุมทางไกลผ่านระบบ Google meet ของโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
18 ส.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยนายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาการตลาดพรีเมียม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในโครงการ บัณฑิตพรีเมี่ยม การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ 7-11 และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเตรียมของนักศึกษาที่จะเข้าสู่โลกอาชีพ ในโครงการ บัณฑิตพรีเมี่ยม ณห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-W8lKfiWTue44459.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164508117392128_4903570349668803_5116023010957944466_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164509117405702_4903567929669045_4535774361693754601_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164509117407480_4903568613002310_9190768206119274098_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164510117445301_4903568219669016_5690294101524701300_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164510117543008_4903568263002345_9160396583920234081_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164511117593324_4903569369668901_9156443542316184231_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164511117610617_4903568283002343_6433034437501843244_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164512117611275_4903570053002166_3264996110091407731_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164512117641278_4903567939669044_3967603189406308726_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164513117643518_4903570576335447_399644693452669104_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164513117655449_4903569749668863_1784840713101352428_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164514117656755_4903567906335714_653358659452688167_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164514117688847_3402915946427409_2675389243701155537_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164514117695474_4903569683002203_5155554063558932772_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164515117750234_4903570456335459_5668522581542160294_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164515117773618_4903569029668935_4987524855775231357_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164516117797279_4903567919669046_4375255243421299270_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164516117873227_4903569006335604_2781317836694310983_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164517117906378_4903569719668866_3314339213802655239_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164517117909424_4903570286335476_2789306513976357820_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164518117924129_4903569743002197_2708044805403437780_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164518117933521_4903569016335603_7104611234766586774_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164519118070952_4903569426335562_5685951417826430287_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 18-08-2020-164519118208203_4903570206335484_20056406209015004_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%