โครงการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

17/08/2563 : โครงการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
16 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และงานคุณครูที่ปรึกษาฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและพบปะพูดคุยระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบต่างๆในสถานการณ์ covid-19 พร้อมแจกเงินเรียนฟรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-N2sXvgNMon82502.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082515117342911_4894040253955146_2993191138720671409_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082516117370064_4894043747288130_1260260844800817488_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082516117377813_4894056167286888_3006304668352561690_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082517117385308_4894037897288715_6185583584275428077_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082517117387575_4894036130622225_5510081974147694826_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082518117389931_4894045030621335_947422362980651670_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082518117396169_4894038167288688_2315221478097511303_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082519117398816_4894048820620956_5961531270074840227_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082519117399957_4894044370621401_6516709587070423239_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082520117404536_4894038467288658_9078116758414137294_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082520117405902_4894037097288795_6863909751007735492_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082521117417148_4894056957286809_2636699734784566594_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082521117425352_4894039870621851_4492672602909540680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082522117426920_4894044040621434_5696208524673796942_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082522117429399_4894053260620512_102200569804982612_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082523117444450_4894049560620882_4861701894688073202_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082523117444960_4894043387288166_7398571567436038427_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082524117445124_4894047593954412_8084017679493639654_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082525117537468_4894057263953445_5562107187714412722_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082525117540159_4894051547287350_6870892779120894580_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082526117567845_4894049180620920_1533734396451276707_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082526117590481_4894056547286850_4011274424182842764_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082526117603513_4894035743955597_8195628056094361582_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082527117638238_4894037570622081_4277581926817094600_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082527117641278_4894042903954881_8511118876436009215_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082528117669967_4894055133953658_3830073314003854314_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082528117695477_4894039490621889_404842438243661738_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082529117716989_4894052713953900_2680413440425366089_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082529117768862_4894045970621241_5023842662549001322_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082530117794227_4894041403955031_6246215800460093808_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082530117801229_4894041987288306_3028293135218179087_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082531117815776_4894049920620846_8423194254010413937_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082531117816604_4894039050621933_1959068674167342289_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082532117832489_4894036607288844_80591110409367521_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082532117888446_4894040897288415_2119752107829848123_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082533118005467_4894050750620763_391922882597634563_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082533118007627_4894057600620078_3551294861877507033_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082534118058914_4894042407288264_6885273769236914554_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082534118067114_4894054723953699_2029640151603289470_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%