ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก
 

17/08/2563 : ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก ตลอดจนรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้กระบวนการทำธุรกิจ และเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-eDHjGwOMon81955.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082009117233155_4888091567883348_6598029922335684688_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082009117338552_4888090764550095_5144035634204435980_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082009117376080_4888095514549620_3821299371354357344_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082010117380465_4888091017883403_941966223255232755_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082010117385308_4888095964549575_9102940731501254643_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082010117385698_4888092704549901_9036662720280525566_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082010117385968_4888093974549774_7511610333009503404_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082011117390241_4888091864549985_5770634111495174911_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082011117392870_4888094537883051_8232126488673896974_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082011117393392_4888091264550045_837809196181255467_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082011117408130_4888093554549816_1782447362011683557_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082012117430527_4888090434550128_5123423570228675907_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082012117445122_4888095311216307_4553391840694987867_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082012117564957_4888090154550156_5784294355982693562_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082013117564957_4888090154550156_5784294355982693562_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082013117564957_4888094314549740_4584961396739357285_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082013117592247_4888092254549946_1311441823793122181_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082013117644778_4888090564550115_4351843310866584879_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082013117645011_4888094111216427_3952590881061769894_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082014117752748_4888093364549835_5727439236722681338_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082014117783777_4888094754549696_7264197523299769610_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-082014117891711_4888095134549658_1589938404297819122_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%