โครงการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

17/08/2563 : โครงการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
15 สิงหาคม2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และงานคุณครูที่ปรึกษาฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและพบปะพูดคุยระหว่างผู้ปกครองกับคุณครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในรูปแบบต่างๆในสถานการณ์ covid-19 พร้อมแจกเงินเรียนฟรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-VzF6Q49Mon81456.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081513117292739_4887182894640882_5938806604823841326_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081513117339664_4887188777973627_2382025585861608448_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081514117367072_4887179024641269_3504718908569989462_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081514117367072_4887179024641269_3504718908569989462_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081515117368525_4887181744640997_6987497126140890039_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081515117375699_4887178517974653_6791883794507335572_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081516117379773_4887190451306793_9122117919705843782_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081516117386084_4887189101306928_7004314670301215587_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081517117386266_4887178204641351_33636369782869758_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081517117386266_4887178204641351_33636369782869758_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081518117386268_4887184931307345_7499560248345607017_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081518117388410_4887180724641099_1252976270636600287_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081519117388918_4887181154641056_4423633513808024078_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081519117392491_4887184024640769_3288149800278055318_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081520117415106_4887179944641177_4233725994865706286_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081520117471924_4887185347973970_4326424314924291735_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081521117547397_4887179411307897_7916890495334211451_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081521117592368_4887183174640854_6355138603263589565_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081522117638898_4887184434640728_6452396323353377139_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081522117643112_4887189697973535_4994888020450588346_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081523117644508_4887186164640555_3591530971752715594_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081523117716238_4887187174640454_1035344405789325300_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081524117768380_4887187704640401_5470104615209365376_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081525117772898_4887186757973829_1389517509426549138_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081525117833785_4887189444640227_9175758617631055409_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081526117850126_4887182134640958_1099046960811913329_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-081526117892868_4887180284641143_1377684688243108914_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%