กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย TO BE NUMBER ONE สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับประเทศ
 

17/08/2563 : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย TO BE NUMBER ONE สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับประเทศ
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย TO BE NUMBER ONE สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ตลอดจนลงนามความร่วมมือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีศักยภาพในการดำเนินงานชมรมฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษา เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-FPbtLcHMon80719.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080733117336554_4883688498323655_2072500487680817261_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080733117344669_4883687484990423_1740124449574873895_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080733117383793_4883689071656931_3025258571154797589_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080733117386364_4883689298323575_1568173861943038073_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080734117394104_4883685634990608_6078715379205071923_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080734117395232_4883686434990528_5307342170058733957_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080734117413982_4883688691656969_8434489598282370829_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080734117445341_4883687168323788_646171584370653608_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080734117445341_4883688231657015_8069348126386904027_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080735117445411_4883687744990397_1533630548753177202_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080735117599440_4883686928323812_1003921606213796572_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080735117764914_4883686018323903_4323410103046926612_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-08-2020-080735117911083_4883689478323557_5216048447864136390_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%