กิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “มิตรแท้โชห่วย” บรูณาการจัดการเรียนการสอน
 

14/08/2563 : กิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “มิตรแท้โชห่วย” บรูณาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดย สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ บริษัทแม็คโคร จำกัด สาขาสุโขทัย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “มิตรแท้โชห่วย” บรูณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการตลาด นำนักศึกษาลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติจริง โดยมีนายวรพันธ์เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการการฝ่ายวิชาการกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาในครั้งนี้ และกิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-LgatScMFri92600.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092610117181141_4879035822122256_3728492088568165636_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092610117198800_4879030895456082_3445394067331191457_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092611117294239_4879026985456473_3159615754731185623_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092611117300180_4879032688789236_81062844767077776_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092611117307130_4879035468788958_4405384250041554967_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092611117336554_4879030375456134_5329527154048842914_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092612117351443_4879028285456343_7806256543130703122_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092612117375704_4879034822122356_7783988576022137155_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092612117379250_4879034355455736_2668383572537527426_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092612117385351_4879029422122896_5468383905857039867_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092612117389422_4879028785456293_6685748586398123720_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092613117389942_4879030028789502_5060173417394598293_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092613117391135_4879032102122628_5876596367426308534_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092613117600412_4879033428789162_3068104307345696280_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092613117615606_4879031568789348_7734072176125135990_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092614117643936_4879026572123181_3441175855560411521_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-08-2020-092614117774946_4879033875455784_4711217221620252740_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%