วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ
 

29/07/2563 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ
28 กค 63 18.00 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-XR4fIKeWed102125.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102136111469917_4798845640141275_8416969653839847244_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102137111607882_4798846526807853_3832677490711580395_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102138113432759_4798847486807757_6565371413483808253_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102138114093356_4798846126807893_8245622887339693748_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102139114806376_4798848313474341_8280442914518230227_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102140116343979_4798847020141137_6079100286661233361_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102140116433460_4798849350140904_8194339758385489364_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102141116745701_4798845030141336_3042577999933131232_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102817109243923_4798858170140022_7887218251075560842_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102817109243923_4798868286805677_864640496648301798_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102820110956977_4798860723473100_3354484649215923825_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102820111218004_4798853746807131_140536556708089522_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102821112624262_4798855840140255_454773548718011401_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102821112676998_4798871976805308_7864124928059900496_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102823113432770_4798862146806291_711970751395342941_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102823113710140_4798867756805730_6009608664608477309_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102824113776030_4798864826806023_579159080657609584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102825113791810_4798866203472552_8662086077846278536_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102825113811455_4798861610139678_8541674968846083243_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102827113830985_4798862413472931_4218270127839861836_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102827113972317_4798864180139421_5228576449515048980_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102828114078372_4798862826806223_152882441305278462_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102828114348970_4798860016806504_6669329297920413642_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102829114498975_4798865253472647_6309426289219201569_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102830114541481_4798869726805533_457675686632474401_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102831114806366_4798858806806625_6114477411561467344_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102833115588591_4798872426805263_4047581348938050296_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102833115650290_4798856503473522_4212461603133053581_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102835115768659_4798861200139719_8940932512929583024_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102835115770043_4798870730138766_5810143299553553753_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102836115770939_4798863646806141_9171969627924862124_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102836115794063_4798870423472130_1350380062032049407_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102838116290481_4798854086807097_8346743427330535340_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102838116344882_4798854500140389_8521180465430800114_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102839116358257_4798863226806183_8056134261355305633_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102839116426597_4798867116805794_3078445036632918759_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102840116432319_4798853130140526_4645626922257604801_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102840116491695_4798857623473410_1957597003725842561_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102841116666640_4798865613472611_5180112631605243885_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-102841116698516_4798859276806578_9128152781573405536_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%