วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกิจกรรมลูกเสือร่วมใจเทิดไ
 

29/07/2563 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกิจกรรมลูกเสือร่วมใจเทิดไ
28 ก.ค.63วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกิจกรรมลูกเสือร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัยรามคําแหง

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-vfJwcIrWed101820.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101833110340484_4797368220289017_3928791259655951638_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101833110831758_4797360876956418_1516776997276134933_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101834111069316_4797367960289043_8655844440739774565_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101835111075707_4797364850289354_7631456501502034343_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101836111135385_4797363656956140_25214584621779822_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101837111160950_4797371260288713_8176726928602398999_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101837112215392_4797360373623135_642730703445986022_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101838112273834_4797364153622757_4947056912653636496_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101838112754350_4797361930289646_1908034388271016038_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101839113065258_4797372883621884_6349606024746334846_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101839113850974_4797365700289269_2975975857204435899_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101840114269572_4797365263622646_6882487689919587793_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101840114777975_4797371686955337_42629460153878247_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101841114806386_4797362546956251_5992527671308388513_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101841114890929_4797366010289238_5645205180149735827_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101842115728643_4797363020289537_8340358588908310096_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101842115774668_4797370450288794_2380208124536145573_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101843116426597_4797366526955853_6950655047764921720_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101843116429655_4797369876955518_605910284468609745_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101844116706546_4797367056955800_2998636602290321220_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%