ตักบาตรเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใ
 

29/07/2563 : ตักบาตรเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใ
28 ก.ค. 2563 เวลา 07.00 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-4yBoA28Wed101135.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101146112273836_4797275493631623_400085470057254700_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101146112872979_4797271536965352_6367454709226069762_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101147113378152_4797273506965155_5819754399797971832_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101147113999566_4797271026965403_3748732839948221066_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101148114674691_4797271813631991_2971269156097948041_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101149115758775_4797274476965058_2909520033630296056_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101149115789945_4797272353631937_7818866105274601288_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101150116342362_4797274023631770_963400558751504871_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-101150116443023_4797270576965448_7467485843058252196_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%