กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
 

24/07/2563 : กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
24 ก.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074431109030282_4776905602335279_1375927889033765852_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074445109130344_4776827505676422_4302438765374004992_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074445109526069_4776905389001967_8100930001735370233_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074446109545252_4776832245675948_1416742910294007806_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074447109635512_4776833115675861_7427553048026351440_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074447109665372_4776832092342630_6776865090091245587_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074448109679535_4776827472343092_9098327221030627385_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074449109731215_4776830639009442_987213733896434179_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074450109736043_4776833522342487_3142665865057416334_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074450109744449_4776831352342704_3437867254513303850_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074451109772713_4776827279009778_5315476565809769127_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074451109772740_4776908635668309_840311863990217966_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074452109799797_4776829719009534_1403284100052939617_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074452109799797_4776907092335130_8045678796059934894_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074453109816021_4776904889002017_5166274278672692818_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074453109818704_4776826385676534_6128714060454252333_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074454109830357_4776829459009560_6948711122951186314_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074454109831530_4776826369009869_1238149476347996953_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074455109926558_4776833395675833_3034286266166617967_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074456109935439_4776906045668568_7371092991037744205_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074456109969216_4776905802335259_5076107371197078148_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074458109973111_4776830899009416_8826529824495458670_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074458109983722_4776825719009934_7551929653089652872_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074500110034051_4776909129001593_3387493847890720438_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074500110034061_4776905109001995_2470021820382455058_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074502110048559_4776826755676497_1512050328654249594_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074502110052173_4776826742343165_2119907173583667328_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074504110101972_4776909599001546_3991521610286150768_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074504110103416_4776827245676448_6173515339181206891_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074505110149539_4776831995675973_3106150946519039151_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074506110171932_4776909845668188_1664345288110648310_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074506110180132_4776827015676471_8078407367700587989_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074507110189175_4776906359001870_3613940142313788860_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074508110230172_4776831892342650_216028295450564534_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074509110230176_4776827049009801_6900113939164684117_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074510110261680_4776828372343002_4050623007414595660_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074510110312064_4776831672342672_5945117923105487007_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074511110312064_4776908005668372_4216993978636314643_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074512110315412_4776826089009897_2796144955527080102_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074512110315438_4776830369009469_209090984524930079_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074513110318720_4776830159009490_5301789103054793830_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074513110319621_4776831469009359_2981588546642247764_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074514110321712_4776835619008944_6707875283199323262_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074514110321714_4776832819009224_7445456441612814319_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074515110725099_4776834055675767_7181530982867913703_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074515110917009_4776907365668436_1473683657904456870_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074516111069316_4776825725676600_8309626544581968346_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074516111184503_4776828895676283_6902778498196223520_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074517111202997_4776829179009588_4635206953479383742_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074518111442856_4776828105676362_2112558122447046728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074518111748866_4776906279001878_8450103273452649312_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074518112165303_4776827815676391_6322732453542696956_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074519112872969_4776832465675926_3154826472345886325_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074519113065258_4776832669009239_2458407075864948061_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074520113313370_4776909285668244_1300958702046947985_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074521113818348_4776831999009306_5364475661467793556_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074521114025470_4776833855675787_8132897485936152472_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074521114248523_4776832559009250_8255592799657067368_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074522114413755_4776825729009933_4099817857576143792_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074522114541461_4776908819001624_368298456128041683_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074523114608466_4776835869008919_2132459843198851163_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074523114806383_4776827515676421_844735920805398687_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074524115547406_4776834952342344_4518074643024824077_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074524115731475_4776907019001804_7911231649616913640_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074525115758786_4776827039009802_1285518321049205323_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074525115764663_4776826735676499_1993589416361833581_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 29-07-2020-074526115773323_4776826399009866_1212122980424337213_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%