วอศ.สุโขทัย ลงนามความร่วมมือ โครงการ To Be Number One
 

22/07/2563 : วอศ.สุโขทัย ลงนามความร่วมมือ โครงการ To Be Number One
21 ก.ค. 63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนและพัฒนาดำเนินงานโครงการ To Be Number One เพื่อขยายผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำบันทึกการลงนามความร่วมมือเพื่อขยายเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการ

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-QJSIa5gWed22142.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-DdQkXWdWed22142.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-hLRu39EWed22142.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-RVPQSXaWed22142.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-jC5AMpnWed22142.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-MTC3lqhWed22143.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%