วอศ.สุโขทัยเข้ารับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ
 

22/07/2563 : วอศ.สุโขทัยเข้ารับการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนฯ
21 ก.ค. 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูหัวหน้างานต่างๆ ให้การคณะศึกษานิเทศก์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้านิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-VycX3xPWed21830.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141840109120939_4762533340439172_6117181219372353822_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141840109255896_4762551413770698_440330286433893163_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141841109320773_4762532767105896_1961485360437223881_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141841109331345_4762550877104085_7014426124424883430_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141842109379942_4762590003766839_8633133061842451279_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141842109432986_4762551117104061_6473299148397212940_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141843109499554_4762534960439010_8665410778232519566_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141843109518470_4762533880439118_5089158869550700823_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141844109526069_4762532227105950_3867887112309662574_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141844109547059_4762550940437412_2418617507845392017_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141845109637960_4762533390439167_2211090756905390634_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141845109690534_4762532860439220_7138823542989841380_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141845109694626_4762533887105784_990744257056067067_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141846109699774_4762535223772317_7096665045006708382_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141846109699780_4762551980437308_7677824424526832637_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141847109731215_4762551583770681_142558680122428344_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141847109734891_4762552400437266_480438247584437474_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141848109739026_4762553057103867_2629017243439903600_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141848109757075_4762533947105778_7503219293494531477_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141849109809655_4762533580439148_2771601158654888054_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141849109826861_4762552423770597_1563993514184724233_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141849109836644_4762533173772522_7200001038077899022_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141850109859234_4762537153772124_6500352782732815530_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141850109921140_4762534127105760_8142233617513295586_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141851109934330_4762552603770579_664993553552127909_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141851109941847_4762534047105768_5324583560613083533_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141852109943530_4762535360438970_8729725425841157925_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141852109948942_4762532527105920_8766375133195324725_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141852109968670_4762537307105442_1854061713128227753_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141853109979103_4762551203770719_3694423502617289354_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141853109983710_4762552660437240_7531913327625826310_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141854109983722_4762550090437497_5160254681636082123_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141854109991467_4762551780437328_2473370676366730040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141855109994321_4762551313770708_7274987278731016526_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141855110009300_4762551830437323_5243747247344048022_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141856110107979_4762551650437341_7754943004817786415_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141856110166330_4762550297104143_2995792589897303525_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141857110216803_4762533507105822_3301368225668214523_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141857110225322_4762553113770528_3839252320821885640_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141858110235610_4762536613772178_8314045389955570701_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141858110286162_4762535860438920_1760404153799550392_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141858110316481_4762532027105970_709470252687485540_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141859110317044_4762552810437225_8587636870614733518_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141859110317072_4762532037105969_7263948909659326956_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141859110317103_4762531850439321_3657965980475633376_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141900110317226_4762551800437326_7260192909237801895_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141900110318730_4762550110437495_8513616556401362594_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141901110318730_4762551543770685_2215411944133791675_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141901110327787_4762537237105449_8667931995222674549_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141902110337384_4762531970439309_3305000208543156810_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141902110347985_4762552190437287_8670990717706697675_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141903110615871_4762550747104098_2379876746763072473_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141903110637676_4762552027103970_7430789084290346063_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141904110657873_4762532247105948_2158846505373229392_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141904110684649_4762536740438832_3027667201576942932_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141905110705195_4762535973772242_2551518385104596183_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141905110775875_4762535557105617_1472451042358037278_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141905110860378_4762550487104124_8496382913892472092_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141906110875848_4762534223772417_7606413929030278433_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141906110946865_4762533123772527_2647476733668916299_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141907111034734_4762553203770519_7429820396820516109_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141908111072387_4762534280439078_7251376543430359300_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141908111415495_4762551000437406_130190568836695733_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141909111545799_4762550237104149_8505529645458150760_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141909111607882_4762532977105875_3074344552938063810_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141909111713393_4762531570439349_1725208093423530921_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141910111713398_4762536603772179_1470331221196447197_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141910111713398_4762550640437442_7655934322469621744_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141911112215395_4762537540438752_2555801373798649595_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141911112215397_4762531577106015_3617196044046345084_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141912112296737_4762536663772173_2696763681142205673_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141912112473182_4762552860437220_1855575624749915945_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141913112473183_4762537333772106_5367361415510855403_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141913112527246_4762532137105959_8166841934369235115_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141914112754347_4762534907105682_7227393138541981715_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141914112872969_4762552243770615_483692020451851382_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141915113047599_4762551997103973_8028974394083604227_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141915113545632_4762531323772707_6202351831186447645_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141916113736812_4762551340437372_2189219224249229771_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141916114348956_4762550117104161_1292432231524469852_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141917114384279_4762550290437477_2898920747847598234_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141917114712278_4762550710437435_7948324943821032890_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141918114712286_4762536820438824_3511828207067740848_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141918115521649_4762536500438856_4301792420523740261_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141918115622052_4762536297105543_6592876865976774351_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141919115789945_4762537083772131_385035084184664472_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%