การปฐมนิเทศนักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 (Facebook
 

22/07/2563 : การปฐมนิเทศนักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 (Facebook
18 ก.ค.63 นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 (Facebook Live) ตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-z7IEbYbWed21259.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141308109297015_4749062908452882_5389415123601655876_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141308109297015_4749062908452882_5389415123601655876_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141308109527534_4749063971786109_8946808630710237765_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141309109626812_4749063841786122_4984076006350007472_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141309109736027_4749062795119560_7424621611335867335_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141309109736027_4749062795119560_7424621611335867335_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141309109941847_4749063341786172_4403334623929453927_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141309110522873_4749063728452800_4270397137841740599_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141310110657864_4749062558452917_1044474572397902032_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141310110657864_4749062558452917_1044474572397902032_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-141310114712278_4749063118452861_2829683946872921138_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%