วอศ.สุโขทัยรับตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามและแก้ปัญหาฯ
 

22/07/2563 : วอศ.สุโขทัยรับตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามและแก้ปัญหาฯ
17 ก.ค. 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาโครงการพิเศษฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามและแก้ปัญหา การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ประชุมพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-mc9a8SSWed20905.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140928108190670_4743171885708651_2606564066207614370_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140928108212476_4743170299042143_224590866169150687_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140929108218597_4743170315708808_5116813449317419713_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140929108218597_4743170585708781_1236930991481252821_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140930108232826_4743171595708680_1331731931638837910_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140930108267157_4743169912375515_5273636980471241419_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140931108527518_4743170732375433_1922619378713048794_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140931109086455_4743171832375323_8048671524019235513_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140932109104427_4743169739042199_8052387313115004495_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140932109104427_4743171762375330_7371200074095491053_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140933109124232_4743169635708876_6274252814963667596_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140933109133806_4743170492375457_2344779243290623088_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140934109296304_4743169382375568_599855631135369123_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140934109361633_4743169932375513_3337729517609423460_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140935109379942_4743170215708818_2908717331895297642_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140935109379942_4743171012375405_5344067736679025230_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140936109401299_4743171395708700_6132692388996551667_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140937109404688_4743169585708881_5370177951837641606_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140937109437792_4743170839042089_7446953799768857381_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140938109455555_4743170535708786_1285877325916637238_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140938109522642_4743170815708758_5443457165036921828_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140939109532141_4743169219042251_3427303992841289860_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140939109543829_4743171975708642_7426740958081893270_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140940109561897_4743170109042162_164988140445225410_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140940109626486_4743170259042147_4086772221309379311_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140941109681953_4743169765708863_552771774760494454_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140941109682548_4743171285708711_5928431131566398955_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140942109697530_4743172145708625_8423656526517090076_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140942109721713_4743169225708917_9166969916348603663_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140943109766847_4743169222375584_8297096021753004240_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140943109834821_4743171129042060_4503871862984073884_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140944109915333_4743169622375544_3814297794831989026_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140944109930167_4743169782375528_4619849234226429150_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140945109933036_4743172015708638_8228192455998315498_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140945109944454_4743171635708676_4052268279131634642_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140946109968677_4743172192375287_9048771831655278686_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140946110033097_4743169199042253_4500172403682198002_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140947110126426_4743169402375566_8962592360169719386_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140947110138322_4743171289042044_1132984908809764702_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140948110153374_4743170755708764_8941432500730145839_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140948110242242_4743171445708695_7796532522405580565_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140949110306709_4743171672375339_2810008306313388018_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140949110307861_4743169599042213_7526815973717091704_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140950110313248_4743172112375295_1832427131509162688_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140951110321677_4743171539042019_7233541969637731305_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140951110325470_4743171912375315_7469814330676388559_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140952110607485_4743169409042232_2086066816907367411_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140952110749661_4743170615708778_4452793640947458330_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140953111057713_4743169725708867_1938768859899832512_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140953111665926_4743172329041940_8381525749516281873_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%