โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 (ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 2563
 

22/07/2563 : โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 (ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 2563
15 ก.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 (ครั้งที่1) ประจำปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมี คณะผู้บริหารและครูสุธีรัตน์ คล้ายสมบูรณ์ หัวหน้างานแนะแนวฯ ร่วมกันพิจารณาทุนในครั้งนี้ ณ ห้องพิบูลศรี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-CMzQTdrWed20235.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140243107856191_4734550593237447_5301524314355708352_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140243108159425_4734550356570804_7411651924128592697_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140244108165590_4734551323237374_3694202926695459868_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140244108595598_4734549643237542_2154172931104557268_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140244109097619_4734551473237359_721001430584347784_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140244109335779_4734549546570885_6483539935206601346_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140245109340357_4734549836570856_7372128562214598930_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140245109488320_4734550933237413_8058983724186996742_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140245109569745_4734550136570826_7916550984536993431_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140245109681250_4734549983237508_2757692118727139403_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140245109959529_4734550226570817_7709287009538992665_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-140245110315429_4734551186570721_3321576918211585364_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%