ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการคนใหม่
 

22/07/2563 : ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการคนใหม่
15 ก.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ซึ่งจะมาดำรงค์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-97Op6wcWed15904.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135922107782562_4732609993431507_1295641735821921660_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135922107784995_4732611183431388_7634624931796624537_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135923107801074_4732609700098203_7208282097691034862_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135923108052879_4732611640098009_2166724864264795589_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135924108108022_4732611456764694_8831877044694438092_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135924108170327_4732610286764811_2723492074365576588_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135925108187044_4732610490098124_9135461202376453227_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135925108197852_4732610876764752_6620180103577236430_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135926108814505_4732628573429649_3706993130365963549_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135926109101305_4732610636764776_4141455823206491052_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135927109981843_4732611146764725_3124159310363444337_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%