วอศ.สท บริการจัดสถานที่และอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมฯ
 

22/07/2563 : วอศ.สท บริการจัดสถานที่และอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมฯ
14 ก.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย มอบหมายให้แผนกวิชาอาหารและโภชณาการ คหกรรม และแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดสถานที่ อาหารว่าง และให้บริการจัดเสริฟอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-xpXVFjNWed15704.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135716107733716_4728475857178254_3023140119002919919_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135717107759106_4728475060511667_3436672489347169385_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135717107759106_4728475060511667_3436672489347169385_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135718107828715_4728475263844980_925481172755921013_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135718107829317_4728475503844956_7259382726247269106_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135719107869406_4728475807178259_7624814358159062758_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135719108013911_4728475607178279_8231230262467376912_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135720108013911_4728475607178279_8231230262467376912_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135720108028010_4728475043845002_6572220294555122198_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135721108119254_4728475293844977_3887491666336937265_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135722108119254_4728475293844977_3887491666336937265_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135722108382776_4728475830511590_30087052534585249_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135723108687097_4728475577178282_2080890083238771410_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135723108835781_4728475333844973_5709141350502157738_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135724109062099_4728475247178315_1499928088157747193_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135724109062099_4728475247178315_1499928088157747193_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135725109309126_4728475057178334_1401432213178600889_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135725109309126_4728475057178334_1401432213178600889_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135726109509531_4728476040511569_1817835277114228428_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135726109579898_4728475757178264_6540831171138598397_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135727109582302_4728475070511666_8164076998555767649_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135727109582302_4728475070511666_8164076998555767649_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135728109734894_4728475537178286_7765076777672513245_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%