เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานฯจ.สุโขทัย
 

22/07/2563 : เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานฯจ.สุโขทัย
14 ก.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย นายสุรเชษฐ์ นาครินทร์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-ED3E9UsWed15415.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135426107614619_4728465400512633_8570124709108595701_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135427107708969_4728465090512664_310640685042004694_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135427107800322_4728465390512634_5546975723680599858_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135428107818244_4728465117179328_5370145615943912150_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135428107843760_4728464830512690_7808816521454717767_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135429107897318_4728464880512685_594764694023855644_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135429107908886_4728465040512669_5043257329874621367_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135429107930077_4728464827179357_151900211999801635_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135430108048544_4728464850512688_5915520477547845819_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135430108254415_4728465323845974_2647160411989712984_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135431108329805_4728465603845946_7161459411599628809_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135431109176509_4728465623845944_4212664074775584709_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-135432109619970_4728465163845990_2805177421699769244_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%