วอศ.สทรับมอบพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอน
 

21/07/2563 : วอศ.สทรับมอบพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอน
13 ก.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการ และครูสิทธิชัย วันทอง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน รับมอบพัสดุครุภัณฑ์ จากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบใหม่ของ DLTV เพื่อนำมาพัฒนาการเรียน การสอน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีนางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีบริจาคดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ ณ อาคารกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113849107759785_4728405627185277_737236357160093558_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113902107799741_4728405617185278_4559390935805772831_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113902107829319_4728405467185293_6394268799879403561_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113902107870049_4728406023851904_531272359268443040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113902107934780_4728405883851918_5869612321884235871_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113903108126091_4728405447185295_5176052801279280806_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113903108190674_4728405640518609_4579386673377636657_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113903108488518_4728405870518586_8648850822598112523_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113904108687101_4728405830518590_6940519368824755857_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113904109305095_4728405470518626_1273102588668676249_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-07-2020-113904109805983_4728406027185237_6137583463750716250_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%