ต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยม จากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งจะเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนออนไลท์โดยใช้โป
 

14/07/2563 : ต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยม จากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งจะเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนออนไลท์โดยใช้โป
10 ก.ค.63 ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหารและ คุณครูหัวหน้าสาขาวิชา ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยม จากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งจะเข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนออนไลท์โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟทีม และการบริหารจัดเตรียมการจัดห้องเรียนและการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมพิบูลศรี 1

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-I7JmBTGTue93742.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093751107434709_4709511872407986_2765813173680024629_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093752107434714_4709512522407921_8959154319034667125_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093753107445306_4709514642407709_6617357660865297127_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093753107462942_4709514675741039_460463838240513043_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093754107487389_4709513222407851_594449557823667500_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093755107533806_4709513885741118_8053865786774534910_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093755107540502_4709511152408058_3822654667750651212_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093756107596296_4709513002407873_5361323562618077389_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093756107620327_4709513395741167_3583755777552699546_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093757107692002_4709512992407874_7132812870378537108_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093757107694418_4709512072407966_6055467762822741614_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093758107715548_4709511865741320_2884486317327452529_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093759107734644_4709513085741198_1106113916272646843_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093759107755550_4709514159074424_578672023295050300_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093800107765613_4709512952407878_7556532795321607135_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093800107784995_4709511502408023_8658465377097776031_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093801107789740_4709514915741015_1518347384121749842_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093802107791619_4709514845741022_5486273217387955504_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093802107791834_4709513305741176_8265731159146541351_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093803107796527_4709515269074313_8850905090216141494_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093804107800611_4709515295740977_3044709925610285904_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093804107801702_4709513359074504_3350988480419411866_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093805107801702_4709514249074415_3945508789504125502_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093805107808408_4709511655741341_8127742388197913233_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093806107824491_4709513605741146_1251453324800886771_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093806107828715_4709514295741077_4867409225862363884_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093807107935789_4709515592407614_4210764726437352145_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093808107980867_4709513532407820_449866170090010327_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093808107980867_4709514489074391_8372131587314467202_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093809108003960_4709515725740934_8464260865884762745_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093809108048544_4709514405741066_6485496787490364843_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093810108121617_4709512235741283_7457561582106213003_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093811108139073_4709511609074679_9215425015166230196_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093811108153466_4709512782407895_1537292168540377392_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093812108207984_4709513752407798_7071372731325557496_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093812108217524_4709514059074434_7632592003697865186_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093813108224583_4709514832407690_7748430827936049748_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-093814108500764_4709513159074524_3238182440712998462_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%