ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาวิชาชีพ สาขาการบริหารงานคหกรรมศาส
 

14/07/2563 : ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาวิชาชีพ สาขาการบริหารงานคหกรรมศาส
3 ก.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาวิชาชีพ สาขาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องพิบูลศรี 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-87Ny6IjTue92620.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09263180237341_4678894162136424_771432180396876040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092632106093883_4678892048803302_8310015208097688522_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092633106480813_4678894538803053_9026183340855093839_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092633106532439_4678896112136229_6944699256813970805_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092634106588344_4678897082136132_3229426542494280345_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092634106675174_4678892568803250_2949509688530442112_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092635106725239_4678893688803138_8366071883225545875_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092635106746890_4678890932136747_7034345118174105786_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092636106909097_4678894998803007_7334402391223998657_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092636106917928_4678893098803197_3684731911074719374_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092637106985513_4678896662136174_7687065259278493801_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%