ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวแสดงความรู้สึก กับคุณครูสุภรลัคน์ นนท์แก้ว คุณครูหัวหน้าสาขาว
 

14/07/2563 : ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวแสดงความรู้สึก กับคุณครูสุภรลัคน์ นนท์แก้ว คุณครูหัวหน้าสาขาว
3 ก.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวแสดงความรู้สึก กับคุณครูสุภรลัคน์ นนท์แก้ว คุณครูหัวหน้าสาขาวิชาโลจิสติกส์ และคุณครูอรทัย เข็มทอง คุณครูสาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง คุณครูที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-bzRv7ePTue92213.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092222106035163_4676905935668580_6577453377876501193_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092222106493457_4676906302335210_4782408706098531758_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092223106527755_4676905639001943_3701461155622048340_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092223106667256_4676907725668401_2919396498666463064_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092224106677745_4676905389001968_3367219134814093287_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092225106920903_4676907372335103_7625039414353884997_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-092225107042392_4676908019001705_7577663188895944660_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%