กิจกรรม " โครงการอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมใจถวายเทียนพรรษา
 

14/07/2563 : กิจกรรม " โครงการอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมใจถวายเทียนพรรษา
3 ก.ค.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม " โครงการอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมใจถวายเทียนพรรษา " โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-gzANvRyTue91411.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09142083439391_4676828799009627_1578756165263056817_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09142183864264_4676826179009889_1549907360726386875_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09142284284074_4676827575676416_2939742954017931207_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09142284387412_4676823419010165_4640281383111127651_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091423106076227_4676830622342778_1425847965979621481_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091424106088015_4677382478954259_2342757622991619418_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091424106113073_4676821975676976_8483575340568865530_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091425106177328_4676824129010094_3791017700545345204_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091425106193072_4676822875676886_1792679766322614825_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091425106246068_4676824735676700_2381408567858316283_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091426106375233_4676826932343147_1293579483758114829_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091427106484335_4676833842342456_4667183437855335691_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091428106529199_4676829719009535_2600712927223795250_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091428106529199_4676831152342725_2944290921568241102_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091429106566121_4676832859009221_8109103120954874510_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091430106637528_4676823079010199_3146672523255535172_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091430106637528_4676825419009965_203118783116591633_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091431106677745_4676823722343468_1672424241427267464_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091431106721048_4676830165676157_1048304049225252489_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091432106796225_4676837075675466_6598470607596283915_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091432106905804_4676822415676932_5623579885259729042_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091433106911864_4676832385675935_3619154964898562455_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091434106913377_4676828249009682_9170119233508139086_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091435106922490_4677382462287594_1175719471615387885_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091435107004181_4676829315676242_2624193837219454805_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091436107013373_4676831969009310_3295699236321560738_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09181180272964_4676857095673464_6889038960424155651_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09181282301085_4676853152340525_5801562378216375038_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09181383327814_4676859462339894_1328055665763248480_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-09181383420594_4676863125672861_6554232510703182955_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091814106020484_4676851579007349_30032778550258430_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091814106058561_4676850775674096_7283166156270767352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091815106058561_4676856622340178_6139071005977552508_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091815106074188_4676852845673889_1910123783276654276_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091816106094338_4676857392340101_8960095358399683197_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091816106104175_4676856032340237_6450003818568263977_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091817106108104_4676857769006730_853677441395088273_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091817106114425_4676860839006423_4657075710313434805_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091818106119396_4676860022339838_8222837346991721843_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091819106120561_4676858252340015_3088393239784696854_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091819106160372_4676858672339973_538500795012481125_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091820106171520_4676850475674126_5959410764291376950_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091820106173426_4676852549007252_8883780750209664028_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091821106178003_4676852152340625_8149682065563091926_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091822106180249_4676861369006370_4025319362609122052_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091822106529193_4676862069006300_1189523225807985780_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091823106531238_4676855532340287_3966360252947748847_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091823106574924_4676851165674057_8113607959015935147_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091824106626091_4676853455673828_6068086059987837286_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091824106712950_4676855055673668_1055635120202325512_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091825106783409_4676861785672995_2935264692181401462_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091825106960540_4676853832340457_943215795136277063_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-07-2020-091826106960540_4676862532339587_2370663631812460951_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%