วอศ.สมจัดประชุมพิจารณานร/นศที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตำกว่าเกณฑ์
 

17/06/2563 : วอศ.สมจัดประชุมพิจารณานร/นศที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตำกว่าเกณฑ์
วอศ.สมจัดประชุมพิจารณานร/นศที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตำกว่าเกณฑ์

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-6VaHSn0Wed105955.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-23000482281095_4603972786295229_3807480324433763075_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-23000483022681_4603972839628557_2547693747961211814_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-23000483159056_4603972976295210_1008044895010010694_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-23000583437445_4603973162961858_199393325391079717_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-230005103338554_4603972539628587_6743789666033385502_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-230005103415206_4603973032961871_3043415709916678914_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-230005103507881_4603972806295227_5570067487214420016_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-230006104307714_4603972566295251_8950930479169475704_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-230006104310881_4603972799628561_6624827252233847972_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-230006104336191_4603972546295253_1814641395246630832_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-230007104354167_4603973002961874_5884271831055678114_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-230007104433048_4603972966295211_6506031026756920468_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%