วอศ.สท จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนร/นศใหม่2563
 

17/06/2563 : วอศ.สท จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนร/นศใหม่2563
วอศ.สท จัดประชุมเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศนร/นศใหม่2563

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-ZA1fKKOWed105741.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-22575582949611_4603958682963306_3219799593147193101_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-22575582949611_4603959536296554_6844722378996175561_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-22575583199901_4603958506296657_6133489571660440953_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-22575583261460_4603959429629898_8133580101677373292_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-22575683342410_4603958762963298_6896857955845890049_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-22575683476441_4603958736296634_1840152239254381439_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-22575683601242_4603959196296588_1168923052055121273_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-22575784176135_4603959376296570_854618132324581195_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225757103403196_4603959559629885_654548895993150111_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225757103485932_4603959152963259_8035104995824112111_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225757103492544_4603958932963281_891263913347710591_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225758103509735_4603958879629953_4950577818165042053_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225758103533859_4603958709629970_8853725895423107189_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225758103539773_4603958989629942_4004277814722136705_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225759103578871_4603959416296566_4604278460165589949_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225759104249598_4603959349629906_4760274097873741592_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225800104327649_4603959216296586_5649922447210092959_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225800104423066_4603958499629991_607569607451069396_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225800104434309_4603959609629880_5150906513543317478_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225800104487743_4603959589629882_715397135529741078_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-06-2020-225801104803422_4603959136296594_7468696166301548202_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%