วอศ.สทรับการติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด-19
 

15/06/2563 : วอศ.สทรับการติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด-19
15 มิ.ย.63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับเปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โควิด-19 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-MIm2HPzMon104815.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-O88PDzGMon104815.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22482582310979_4597084920317349_2894862644151988281_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22482682950521_4597079810317860_8167047370952301532_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22482882953429_4597080696984438_4460032292392498404_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22482882963241_4597079986984509_9221164083311240049_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22482883022691_4597082490317592_1547596022288788306_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22482983107858_4597079676984540_8435246430727755178_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22482983701479_4597081083651066_4295555661848936235_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22482983744573_4597081560317685_3487409316350116953_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22483084173671_4597076846984823_5099731650447734737_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-22483084173671_4597084060317435_1946794301454703578_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224830102722941_4597083723650802_2239236130089286970_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224831102805189_4597083090317532_733333484845139046_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224831102816489_4597075626984945_6761903677547577282_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224831102914669_4597081583651016_5747708406041306168_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224832102939712_4597080736984434_446605772730304249_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224832102939712_4597081980317643_5898658141482086352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224832102963447_4597083303650844_1565821421354645688_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224834103021104_4597085206983987_4911558239667483169_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224834103398601_4597082706984237_3706488956807089904_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224834103406900_4597083360317505_7433472191508854909_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224835103420837_4597085270317314_636533691168232177_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224835103436973_4597077283651446_7157901757148152055_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224835104188667_4597080520317789_2998887438560520138_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224835104192757_4597082083650966_8617201152577976766_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224836104201572_4597083130317528_7596282846772743023_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224836104213829_4597081060317735_8758381992072903896_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224836104214190_4597082370317604_7594888101630832370_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224837104220352_4597083893650785_7482107997933249377_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224837104220354_4597080036984504_4444514059064019413_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224838104227079_4597077340318107_2928531110151556256_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224838104228506_4597084536984054_3936056286731624047_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224838104240874_4597078790317962_8187945358403057847_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224838104245864_4597080500317791_7219659495706594736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224839104247208_4597084513650723_2990704849624795079_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224839104255098_4597082690317572_693414745183703247_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224839104281101_4597079600317881_5491818581977623256_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224840104286602_4597079246984583_1922195213340143204_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224840104302342_4597082526984255_1459565433348373173_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224840104310702_4597079833651191_6072007471410086891_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224841104314345_4597081946984313_424149027384955695_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224841104365947_4597077900318051_3552060105670266102_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 15-06-2020-224841104433048_4597085126983995_240576424879251724_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%