วอศ.สุโขทัยประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมร้านค้าโรงอาหาร
 

11/06/2563 : วอศ.สุโขทัยประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมร้านค้าโรงอาหาร
11 มิ.ย. 63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการรับผิดชอบพิจารณาควบคุมดูแลร้านค้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมร้านค้าโรงอาหารและจัดสถานสถานที่ควบคุมดูลให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2563 ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-62ZJnMaThu92114.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212125101796490_4579707715388403_4220690448752661543_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212125101857473_4579703972055444_1596228444999964170_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212125101985109_4579705055388669_5662687453234179414_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212125102301094_4579743748718133_6778203319566250993_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212126102359492_4579704798722028_2743179337198376412_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212126102385191_4579705475388627_6682902969333891940_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212126102407038_4579705255388649_8951038725935645733_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212127102410309_4579706892055152_2528426185372739867_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212127102445300_4579707752055066_4824563142499685038_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212127102454995_4579707988721709_1161694574650687527_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212127102550464_4579709582054883_4619620915811407995_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212128102556016_4579704595388715_2317599595782327902_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212128102560469_4579708732054968_8363895330086847119_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212128102653316_4579709498721558_8210388579362174023_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212128102675858_4579708545388320_7254987164188421853_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212129102696544_4579705832055258_6989496556779063395_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212129102749873_4579707895388385_5050721539055617161_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212129102877568_4579704642055377_8874685831073223225_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212130102913385_4579704505388724_7989555838015285481_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212130103276644_4579704998722008_2523596130785208218_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212130103316510_4579708452054996_6653061258526014941_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212130103357307_4579703665388808_8750291498389564583_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212131103419498_4579707285388446_1739729442019127057_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212131103516331_4579707352055106_6542886141562697434_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212131103664487_4579705382055303_8430001894304053384_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212132103756301_4579704912055350_5658943375169880051_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212132103770803_4579709185388256_8915847210020821295_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212132104055938_4579706295388545_44030865786412752_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212132104118057_4579706992055142_6834166964912721800_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212133104182756_4579704735388701_4951745610935464568_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212133104184227_4579709072054934_4036990817915873563_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212133104185471_4579705802055261_6252713213835965405_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212133104187346_4579706388721869_1748464330520602756_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212134104189342_4579705655388609_7913670562066681730_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212134104193478_4579705212055320_4825235107286932501_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212134104216875_4579708428721665_3620265068351586074_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212134104218875_4579708868721621_829335414891003318_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212135104235610_4579707808721727_7654646254073405258_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212135104258990_4579706652055176_2390128553457163128_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212135104287467_4579707195388455_1619423298604243061_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212136104290733_4579706712055170_8070557205832769537_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-06-2020-212136104301169_4579707602055081_4001426477659157685_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%